عروسک کارتونی ، عروسک هایی هستند که به شکل شخصیت های مشهور کارتونی ساخته شده اند و میتوانند پولیشی، پلاستیکی و… باشند. تمایل افراد به خصوص کودکان به شخصیتهای کارتونی باعث شده این عروسک ها از اهمیت بالایی در صنعت عروسک سازی برخوردار باشند.