عروسک بازی

اهداف و فواید عروسک بازی

عروسک بازی وسیله بسیار مناسبی برای بیان احساسات و آرزوهای کودک است . عروسک ها به کودکان اجازه می دهند که به دنیای وهم و خیال وارد شوند . کودک با عروسک بازی ، انتظارات و توقعات خود را از پدر و مادر مطرح می کند .

عروسک ها در واقع سخنگوی کودک هستند و هیچ گونه مشکلی برای کودک ایجاد نمی کنند . او می تواند از این طریق احساسات خود مثل ترس ، خشم ، محبت و حسادت خویش را نسبت به پدر و مادر ،خواهر و برادر خود آشکار کند . بچه ها به عروسک خویش محبت می کنند و گاهی که مریض می شود او را به دکتر می برد ، برایش لالایی می خواند . همه ی این بازی ها برای رشد شخصیت و آینده کودک مفید و سازنده است . استفاده از عروسک راهی مناسب برای به حرف کشاندن کودک کمرو و خجالتی است ، می توانند خود را پشت صحنه مخفی سازند و از زبان عروسک هایی که به بازی مشغول اند سخن بگویند .