عروسک های پرفروش مهتاب مارکت ، طرفداران بسیار زیادی دارد. این عروسک ها بازدید زیادی دارند و باب میل افراد مختلفی می باشند.